Preventiva

Čišćenje kamenca i poliranje zuba 3.300 RSD
Beljenje zuba po vilici 8.400 RSD
Beljenje po zubu po seansi 1.200 RSD

Bolesti zuba

Anestezija 400 RSD
Bele plombe (kompozitni ispuni) od 3.000 do 6.000 RSD
Lečenje kanala korena od 6.000 do 13.000 RSD

Protetika

Fiberglas nadogradnja 6.000 RSD
Privremena kruna 1.500 RSD
Metal-keramička kruna 12.000 RSD
Keramičke plombe (Inlay, Onlay) 21.600 RSD
Totalna proteza 36.000 RSD
Parcijalna proteza Valplast 36.000 RSD

Dečija stomatologija

Uklanjanje mekih naslaga kod dece 1.000 RSD
Uklanjanje čvrstih naslaga kod dece 1.000 RSD
Zalivanje fisura 1.800 RSD
Plomba na mlečnom zubu (kompozitni ispun) 2.500 RSD
Fluorizacija zuba po vilici 1.000 RSD

Hirurgija

Vađenje zuba 3.600 RSD
Komplikovano vađenje zuba 6.000 RSD

Ostalo

Štitnik za zube 8.400 RSD
Bruksofolija 9.600 RSD

Za sve ostale usluge,
molimo da nas kontaktirate.

Cene su informativnog karaktera i podložne promeni.